Nationaal Veeteelt Museum

Het Nationaal Veeteelt Museum in het voormalige ki-station in Beers (NB) is sinds 31 januari 2019 definitief gesloten. Door verkoop van het gebouw waarin het museum 20 jaar lang was gehuisvest moest het bestuur op zoek naar een nieuw onderkomen voor de museumcollectie. Die zoektocht heeft geresulteerd in samenwerking met het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Volledige integratie van de beide collecties vanaf eind 2020 is daarbij het uiteindelijke doel. Daarmee zal de collectie van het Nationaal Veeteelt Museum veilig zijn gesteld voor de toekomst.

Het Fries Landbouwmuseum krijgt hiermee een uitgebreide en zeer interessante aanvulling op het onderdeel veehouderij, waarin de historische ontwikkeling van de melkveehouderij al goed is uitgewerkt. Door toevoeging van de gehele collectie van het Nationaal Veeteelt Museum kunnen nu ook de onderdelen fokkerij en voortplanting verder worden uitgediept, zowel voor rundvee als alle andere boerderijdieren. Bovendien brengt het NVM veel kennis in die onder meer kan worden ingezet voor verschillende vormen van onderwijs.

Benieuwd naar ons toekomstige onderkomen? Kijk dan eens op
www.frieslandbouwmuseum.nl.
Of nog leuker, maak een wandeling door het museum (alleen mogelijk met een desktop of laptop).