Mensen houden dieren

Mensen houden dieren

Deze afdeling van het museum laat zien met welk doel mensen dieren houden en hoe men door gerichte fokkerij probeert de productie van de dieren te verbeteren. De presentatie start met een overzicht van de Nederlandse en de geïmporteerde gespecialiseerde rundveerassen.

Bijzonder is dat het museum beschikt over de zogeheten true types van de ideale Holstein-Frisian koe en stier uit 1923. Deze uit Amerika afkomstige true types stonden model voor de Nederlandse rundveefokkerij in de vorige eeuw.

Ook de herkomst van de huidige trek- en rijpaarden en kippenrassen zijn mooi in beeld gebracht.

Identificatie

Het streven in de veefokkerij is nakomelingen te krijgen die beter zijn dan hun ouders. Het is daarom bijzonder belangrijk te weten wie wie is. Met andere woorden, de dieren te identificeren en te registreren. Later bleek identificatie ook noodzakelijk voor dierziektebestrijding, voedselveiligheid en de bedrijfsvoering op de boerderij. De vitrines tonen een scala aan identificatiemiddelen en registratiemethoden.

Compilatie-MHoudenD(1)

Meten = weten

Het belangrijkste doel bij melkvee is het fokken van een koe die langdurig bruikbaar is en economisch produceert. Daarbij is eiwit in de melk belangrijker dan vet. En ook hierbij geldt: meten = weten. Daarvoor werd in de eerste helft van de 20e eeuw de melkcontrole in het leven geroepen. De monsternemer kwam naar de boerderij. Zijn gereedschap bestond uit een driepoot met een unster en een monsterschepje.

Tegenwoordig gebeurt de monstername en het rekenwerk op de fabriek. Veel attributen van de melkcontrole zijn gelukkig bewaard gebleven in ons museum.

Stress

Voor varkens ligt de nadruk bij het fokken op de productie van zoveel mogelijk kilo’s vlees per varken. Bij sommige varkensrassen levert dat een probleem op, omdat ze gevoelig zijn voor stress. Wat daarvan de gevolgen zijn wordt helder in beeld gebracht. Met een verrijdbare onderzoekstafel konden fokbedrijven biggen testen op stressgevoeligheid.

Entree

Vanaf 12 jaar : € 5,00
Kinderen van 10 tot 12 jaar : € 2,00
Kinderen tot 10 jaar : gratis
Vrienden van het museum : gratis

Rondleiding (excl. entree) : € 25,00 per groep (10-20 pers.)

Het museum beschikt over enkele rolstoelen en een traplift. Ook is er een mindervalidentoilet aanwezig.

Plan je route

Word vriend van het museum